Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego


Wymagane dokumenty :
Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Burmistrza Miasta Lubawa.
(wniosek.pdf)

Opłaty :
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miasta Lubawa, pok. nr 1.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wnioski o najem lokalu przyjmowane są w okresie od 1.10. do dnia 30.09. roku następnego. Wnioski złożone w tym terminie rozpatrywane są przy opracowaniu list na rok następny. Wnioski rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Listę przydziału zatwierdza Burmistrz Miasta. Osoby nie umieszczone na liście rocznej mogą ubiegać się ponownie, składając nowy wniosek w roku następnym. Umowy z lokatorami zawiera Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Kopernika 65. 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji.
pok. nr 9,
tel. 645-53-00 wewn. 36

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2022.172 z późn. zm.)

2. Uchwała nr XXIV/228/2021 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubawa (Dz. Urz. Woj. Warm-Mazur. 2021.1866 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
Aneta Grzybińska
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-30 15:30:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyszewska Anna
(2023-03-17 13:46:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki