Nazwa Typ Data Operacja
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu o nazwie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip - SANEPID element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu o nazwie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip - uzgodnienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie - wszczęcie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu o nazwie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip - postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu o nazwie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Decyzja w sprawie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubawie ul. Dworcowa element menu 2008-12-24 09:26:47 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:46 MODYFIKACJA
Roz­po­częcie procedury udziału społeczeń­stwa w postępo­waniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Nowe hale produkcyjne wraz z infrastrukturą ul.Borek element menu 2008-12-24 09:26:46 MODYFIKACJA
Budowa ulicy Władysława Asta wraz z wodociągiem, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym - OPINIA SANEPID postanowienie element menu 2008-12-24 09:26:46 MODYFIKACJA