Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (zapytanie.pdf)

Treść ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności (ogłoszenie)

Wybór najkorzystniejszej oferty (wybór.pdf)

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wytworzył:
Piotr Kanicz
Udostępnił:
Szymański Marek
(2017-06-21 13:24:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2017-07-11 13:28:19)