Zarządzanie i administrowanie dwoma działami z zakresu gospodarki komunalnej w Lubawie - domami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz cmentarzem komunalnym

Zapytanie ofertowe (zapytanie.pdf)

  •     Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (zal 1.docx)
  •     Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (zal 2.pdf),
  •     Załącznik nr 3 - wykaz zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Lubawa (zal 3.pdf),
  •     Załącznik nr 4 - zestawienie pomieszczeń gospodarczych wolno stojących na posesjach przy administrowanych budynkach komunalnych i budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (stan na dzień 30.09.2018 r.) (zal 4.pdf),
  •     Załącznik nr 5 - zestawienie budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (stan na dzień 30.09.2018 r.) (zal 5.pdf),
  •     Załącznik nr 6- wykaz osób (zal 6.odt).
Wytworzył:
Aneta Grzybińska
Udostępnił:
Szymański Marek
(2018-10-03 12:44:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2018-10-03 12:51:07)