Dostawa wyposażenia do Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie _BZP.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.6.2020.pdf)

  • załącznik nr 5 do SIWZ -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( zal_5.pdf)

Załączniki w wersji edytowalnej (zal.odt)

Modyfikacja treści SIWZ (modyfikacja.pdf)

  • zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (zm_zal4.odt)

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ (pyt_odp_mod.pdf)

  • zmodyfikowany zał nr 5 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zal_5.xlsx)
  • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (zm_bzp.pdf)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (pyt_odp.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

załącznik do informacji - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zal.odt)

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 5 (wybór_cz_5.pdf)

Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 2 i nr 3 (uniewaznienie_cz_2_i_cz_3.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 (wybór_cz_1.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 4 (wybór_cz_4.pdf)

Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 (unieważnienie cz. 1)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-07-03 14:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-08-13 13:31:50)