Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR V/35/2019 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podział obszaru EZG "Działdowszczyzna" na sektory odbierania odpadów komunalnych

Zakres świadczonych usług w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tryb i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyszewska Anna
(2020-11-06 12:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jamroży Sławomir
(2020-11-06 14:03:30)