Podatek leśny

Podatek leśny

Podstawowe informacje

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-rolny/

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne : informacja IL-1 i załączniki ZIL -1, ZIL -2, ZIL -3.

Osoby prawne : deklaracja DL -1 i załączniki ZDL- 1, ZDL -2.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Miejsce złożenia dokumentów:


Sekretariat Urzędu lub pokój Nr 17  w  godzinach: poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

Kontakt : 645-53-00 wewn. 28
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 888 ze zm.)

2.Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2019-roku,268,6.html?pdf=1


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Jednostka odpowiedzialna:


Referat Finansów UM Lubawy - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.


Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta  w  BS Lubawa ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001 

 

 

Wytworzył:
Gabriela Szordykowska, Regina Kasprzycka
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-25 09:58:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-10-15 10:06:00)