Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Olsztyńskiej - nieruchomość zlokalizowana w obrębie 4 miasta Lubawa oznaczona ewidencyjnie nr 6/2 o powierzchni 0,0279 ha element menu 2023-11-17 12:44:52 MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 128/2023 element menu 2023-11-14 11:21:29 MODYFIKACJA
Projekt budżetu na 2024 element menu 2023-11-13 10:09:07 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 159/2023 element menu 2023-11-13 10:06:40 UTWORZENIE
Projekt Uchwały WPF na 2024-2039 element menu 2023-11-13 09:30:25 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 158/2023 element menu 2023-11-13 09:25:44 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 158/2023 element menu 2023-11-13 09:25:19 UTWORZENIE
Konsultacja programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok. dokument HTML 2023-11-10 12:17:11 MODYFIKACJA
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. element menu 2023-11-10 12:17:11 MODYFIKACJA
Konsultacja programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok. dokument HTML 2023-11-10 12:16:37 UTWORZENIE
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. element menu 2023-11-10 12:16:37 MODYFIKACJA
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. element menu 2023-11-10 12:10:31 UTWORZENIE
LX sesja 30 października 2023 dokument HTML 2023-11-09 12:08:11 MODYFIKACJA
LX sesja 30 października 2023 element menu 2023-11-09 12:08:11 MODYFIKACJA
Żłobek Miejski Akademia Maluszka dokument HTML 2023-11-09 11:25:38 MODYFIKACJA